جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید

پسیو شبکه

تجهیزات پسیو تجهیزاتی هستند که به جریان برق احتیاج ندارند و در تو لید وهدایت سیگنال ها نقشی ندارند. این تجهیزات نقش زیر ساختی داشته و لازمه ایجاد یک شبکه می باشند. 

ثبت نام در خبرنامه